Informacja o prywatności - klienci, kontrahenci, kandydaci do pracy

Ochrona danych osobowych

Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami RODO publikuje stosowne informacje.

Informacje dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. , informuję, że

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, ul. Wrzesińska 91, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772795836;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- upoważnieni pracownicy Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmioty przetwarzające – którym Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.

Informacja dla kontrahentów Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak dostawców towarów i usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, ul. Wrzesińska 91, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772795836;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i kontaktów handlowych;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów handlowych;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów handlowych
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- upoważnieni pracownicy Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmioty przetwarzające - którym Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.

Informacja dla Klientów Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, ul. Wrzesińska 91, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772795836;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży, realizacji umowy i kontaktów handlowych;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów handlowych;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów handlowych
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- upoważnieni pracownicy Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmioty przetwarzające - którym Mapa Tex S.C. oraz P-B-Design Paweł Banaszak zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.